Bisfenol A w organizmach Europejczyków może wywołać poważne implikacje dla zdrowia publicznego

Kategorie: 

Źródło: Pixabay.com

Zintensyfikowane badania nad obecnością bisfenolu A (BPA) w organizmach ludzi w Europie przyniosły niepokojące wyniki. Zgodnie z najnowszymi danymi z biomonitoringu przeprowadzonego w jedenastu krajach europejskich, ogromna większość populacji, od 71% do 100%, wykazuje narażenie na niebezpieczne ilości tej substancji chemicznej.

 

Bisfenol A to syntetyczny związek organiczny, który znajduje się w wielu produktach codziennego użytku, takich jak tworzywa sztuczne, metale i żywice epoksydowe wykorzystywane do powlekania rur wodociągowych. Główne źródła narażenia na BPA to pożywienie i woda.

 

Europejska Agencja Środowiska (EEA) wykorzystała te badania, aby podkreślić pilną potrzebę działań na rzecz ograniczenia ekspozycji ludzi na BPA w regionie. Według Leeny Ylä-Mononen, dyrektor wykonawczej EEA, aktualne wyniki są prawdziwym przełomem w badaniach nad BPA i sugerują znacznie większe ryzyko dla zdrowia ludzkiego niż wcześniejsze oceny.

 

Dane zebrane w latach 2014–2020 dotyczyły 2756 osób, u których mierzono stężenie BPA w moczu. Wszystkie te badania wskazały na alarmujący fakt: średnio u 92% uczestników stężenie BPA przekroczyło wytyczne Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

 

EFSA, w odpowiedzi na rosnące obawy związane z BPA, dokonała niedawnej aktualizacji oceny ryzyka tej substancji dla zdrowia publicznego. Analiza potwierdziła, że konserwy są głównym źródłem narażenia ludzi na BPA. Nawet niewielkie ilości BPA mogą zaburzać działanie układu odpornościowego, układu rozrodczego, powodować zaburzenia hormonalne i wywoływać reakcje alergiczne.

 

Długotrwała debata naukowa dotycząca BPA nie jest nowa. Jednak wyniki ostatniego biomonitoringu stanowią pilny sygnał, że obecne regulacje dotyczące stosowania BPA są niewystarczające i nieadekwatne do skali problemu. W związku z tym konieczne jest pilne przemyślenie europejskiej polityki w zakresie regulacji BPA, zwłaszcza w kontekście produktów spożywczych i materiałów, które mają bezpośredni kontakt z ludzkim ciałem.

 

W związku z tym, aby chronić zdrowie publiczne, państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą podjąć zdecydowane działania w celu dalszego ograniczenia ekspozycji ludzi na BPA. Wraz z postępem w zakresie badań nad BPA i jego wpływem na zdrowie ludzkie, kluczowe znaczenie będzie miało kontynuowanie biomonitoringu i dostosowywanie regulacji na bieżąco, tak aby chronić obywateli przed niebezpiecznymi skutkami tej wszechobecnej substancji chemicznej.

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz

loading...

Skomentuj