Naukowcy odkryli sposób na samooczyszczanie atmosfery ziemskiej

Kategorie: 

Źródło: Pixabay.com

Ludzkość emituje do atmosfery bardzo dużo zanieczyszczeń, jednak powłoka gazowa naszej planety w pewnym stopniu sama się z nich oczyszcza. A teraz naukowcy odkryli, jak zachodzą te procesy.

 

Każdego dnia do atmosfery ziemskiej przedostają się tony zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, które stopniowo gromadzą się w powietrzu. Jednak przynajmniej część z tych zanieczyszczeń reaguje z jonami wodorotlenowymi (OH–) w powietrzu, co powoduje usuwanie dwutlenku siarki, tlenków azotu i innych szkodliwych gazów z atmosfery.

 

Wcześniej chemicy uważali, że głównym katalizatorem reakcji, podczas której w atmosferze tworzą się jony wodorotlenowe, jest światło słoneczne lub reakcja musi przebiegać w obecności metali. Jednak międzynarodowy zespół naukowców z Francji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Chin i Izraela stwierdził, że tak naprawdę nie jest to potrzebne: jony wodorotlenkowe mogą być uwalniane nawet w ciemności z najczystszej wody.

 

Aby zrozumieć, jak to się dzieje, naukowcy badali procesy chemiczne w naczyniach wypełnionych wodą i powietrzem lub tylko wodą, śledząc powstawanie jonów wodorotlenowych za pomocą specjalnej substancji fluorescencyjnej, która emituje światło, gdy reaguje z pożądanymi jonami. Okazało się, że zarówno w świetle, jak iw ciemności jony wodorotlenowe tworzą się w naczyniach z wodą i powietrzem równie szybko, ale w naczyniach z samą wodą ich tworzenie przebiegało znacznie wolniej.

 

Prawdopodobnie dzieje się tak nie w wyniku działania fotonów światła na cząsteczki wody, ale pod wpływem słabego pola elektrycznego, które powstaje na styku powietrza i wody, czyli na powierzchni kropel wody. Ponieważ takie kropelki są wszechobecne w troposferze, to międzyfazowe źródło jonów wodorotlenkowych powinno znacząco wpłynąć na chemię i jakość powietrza, klimat i zdrowie ludzi.

 

Teraz naukowcy przygotowują się do eksperymentów w rzeczywistych atmosferach w różnych częściach świata, aby poprawić modele zanieczyszczeń i oszacować stopień samooczyszczania się ziemskiej powłoki powietrznej.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Dodaj komentarz

loading...

Skomentuj