Naukowcy odkryli, że materia we Wszechświecie stanowi zaledwie 31%

Kategorie: 

Źródło: Kadr z Youtube

W przełomowym badaniu opublikowanym w The Astrophysical Journal międzynarodowy zespół naukowców, w tym badacze z Uniwersytetu Chiba, dokonał niezwykłego odkrycia na temat składu Wszechświata. Z uzyskanych danych wynika, że ​​materia stanowi jedynie 31% całkowitej ilości materii i energii w kosmosie, a resztę stanowi ciemna energia. Odkrycie rzuca światło na tajemniczą naturę ciemnej materii i sposobu, w jaki może ona składać się z nieodkrytych jeszcze cząstek subatomowych.

 

Dr Mohammed Abdullah, główny autor badania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Badawczy Astronomii i Geofizyki Egiptu oraz Uniwersytet w Chiba, wyjaśnia, że ​​chociaż 20% całej materii we wszechświecie składa się z barionów, do których należą gwiazdy, galaktyki, atomy, a nawet życie, wówczas zdumiewające 80% to ciemna materia. Ten wyraźny kontrast podkreśla złożoność i tajemnicę ciemnej materii.

 

Aby osiągnąć te rewolucyjne wyniki, eksperci zastosowali innowacyjne podejście. Oszacowali liczbę i masę gromad galaktyk w danej objętości i porównali swoje wyniki z wynikami symulacji. Anatolij Klypin z Uniwersytetu Wirginii przyznaje, że pomiar masy gromady galaktyk jest obarczony trudnościami ze względu na niewidzialną naturę większości zawartej w niej ciemnej materii. Aby pokonać tę przeszkodę, badacze policzyli galaktyki w gromadach, ponieważ więcej galaktyk wskazuje na cięższą gromadę. Wykorzystując dane z przeglądu Sloan Digital Sky Survey i porównując obserwacje z przewidywaniami modelu, naukowcom udało się dokładnie określić skład materiału.

 

Tym, co czyni to odkrycie jeszcze bardziej znaczącym, jest fakt, że pokrywa się ono z danymi z satelity Planck. Stwierdzono, że materia stanowi 31% całkowitej ilości materii i energii we Wszechświecie, co dokładnie odpowiada danym uzyskanym zupełnie inną metodą stosowaną przez satelitę Planck. Przegląd ten potwierdza dokładność i wagę ich badań.

 

Tomoaki Ishiyama z Uniwersytetu Chiba podkreśla udaną korelację między wykonanymi przez nich pomiarami gęstości materii a danymi uzyskanymi z metody mikrofalowego tła kosmicznego (CMB) stosowanej przez zespół satelity Planck. To synergiczne podejście pozwoliło nam uzyskać dokładniejsze i bardziej wiarygodne wyniki.

 

Ponadto przełomem dokonanym przez zespół jest zastosowanie spektroskopii – metody umożliwiającej jednoznaczną identyfikację widm promieniowania. Umożliwia to określenie odległości do gromad z dużą dokładnością i identyfikację prawdziwych galaktyk z nimi związanych. W odróżnieniu od poprzednich prób, które opierały się na podstawowym obrazowaniu, metoda ta znacząco poprawiła dokładność pomiarów.

 

Konsekwencje tego odkrycia są dalekosiężne i przyciągnęły uwagę społeczności naukowej. Profesor Gillian Wilson z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Merced podkreśla znaczenie zrozumienia materialnej zawartości Wszechświata poprzez gęstość gromad. Stwierdza: „Badania te dostarczają cennych informacji na temat składu Wszechświata i przybliżają nas do odkrycia tajemnic ciemnej materii i ciemnej energii”.

 

Cytując znanego astrofizyka Neila deGrasse Tysona: „Wszechświat nie musi mieć dla ciebie sensu”. Jednak z każdym nowym odkryciem naukowcy są coraz bliżej odkrycia tajemnic naszej ogromnej przestrzeni kosmicznej. Najnowsze odkrycie dotyczące dominacji ciemnej energii i złożonej natury ciemnej materii jest świadectwem ludzkiej ciekawości i nieustannego dążenia do wiedzy.

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz

loading...

Skomentuj