Zidentyfikowano kluczowe czynniki szczęścia i satysfakcji z życia

Kategorie: 

Źródło: tylkonauka

Kanadyjscy naukowcy z Uniwersytetu York zakończyli badanie dotyczące kluczowych czynników determinujących poziom szczęścia i satysfakcji z życia człowieka. Wyniki ich pracy zostały opublikowane w renomowanym czasopiśmie naukowym Journal of Happiness Studies (JHS).

 

W oparciu o analizę danych z Generalnego Sondażu Społecznego przeprowadzonego w Kanadzie w 2016 roku, eksperci zidentyfikowali kluczowe elementy mające wpływ na ogólną satysfakcję z życia ludzkiego. Według ustaleń badaczy, jednym z najważniejszych czynników determinujących poziom szczęścia jest zadowolenie jednostki ze swojego wyglądu i atrakcyjności. Wynika z tego, że akceptacja i pozytywne nastawienie do siebie samego ma istotne znaczenie dla ogólnej satysfakcji z życia.

 

Kolejnym istotnym aspektem wpływającym na szczęście i satysfakcję okazał się czas spędzany z rodziną. Bliskie relacje rodzinne, obecność bliskich oraz możliwość wsparcia ze strony najbliższego otoczenia miały znaczący wpływ na ogólną ocenę własnego życia. Badanie potwierdziło również, że aktywne życie społeczne oraz obecność osób gotowych do udzielenia wsparcia są kluczowymi aspektami wpływającymi pozytywnie na jakość życia człowieka.

 

Zaskakujące może być to, że aspekty związane z karierą i zarobkami znalazły się na niższych pozycjach listy czynników determinujących szczęście i satysfakcję z życia. Wyniki badań wskazują, że pomimo istotności sukcesów zawodowych, inne aspekty życia mają większe znaczenie dla ogólnej satysfakcji i poczucia szczęścia.

 

Niezależnie od poziomu dochodów, badanie wykazało, że stres związany z pracą, presja ze strony rodziny oraz pogorszenie stanu zdrowia mają umiarkowanie negatywny wpływ na poziom szczęścia i satysfakcji z życia. Równocześnie zaobserwowano, że jakość zdrowia jest kluczowym czynnikiem determinującym ogólną satysfakcję z życia jednostki.

 

Dodatkowo, wyniki badań potwierdziły, że osoby będące w związku małżeńskim zgłaszały wyższą satysfakcję z życia w porównaniu do osób samotnych. Bliskość i wsparcie partnera życiowego okazały się istotnymi czynnikami wpływającymi pozytywnie na ogólne poczucie szczęścia. Zgodnie z wynikami badań, kobiety częściej niż mężczyźni deklarowały odczuwanie szczęścia. Płeć okazała się więc istotnym czynnikiem determinującym subiektywne odczucia związane z poziomem szczęścia i satysfakcji z życia.

 

Badanie przeprowadzone przez kanadyjskich naukowców z Uniwersytetu York dostarczyło cennych informacji na temat kluczowych czynników determinujących poziom szczęścia i satysfakcji z życia jednostki. Znaczenie akceptacji siebie, bliskie relacje rodzinne, aktywne życie społeczne oraz wsparcie ze strony bliskich okazały się kluczowymi elementami wpływającymi pozytywnie na ogólną jakość życia. Warto zwrócić uwagę na te aspekty w dążeniu do osiągnięcia osobistego szczęścia i satysfakcji.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz

loading...

Skomentuj