Wykazano związek między supernowymi a różnorodnością biologiczną na Ziemi

Kategorie: 

Źródło: ZmianynaZiemi

Liczba supernowych, które wybuchły w pobliżu Słońca, znacząco wpłynęła na różnorodność biologiczną mórz w ciągu ostatnich 500 milionów lat. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego, którzy opublikowali artykuł w czasopiśmie Ecology and Evolution.

 

Obszerne badania zapisu kopalnego wykazały, że różnorodność form życia znacznie się zmieniła w czasie geologicznym. Nowe prace pokazują, że przyczyną tego może być promieniowanie eksplodujących gwiazd, ponieważ liczba supernowych w określonych odstępach czasu jest ściśle związana ze zmianami różnorodności taksonów morskich.

 

Naukowcy przeanalizowali bioróżnorodność eonu fanerozoicznego, który rozpoczął się około 539 milionów lat temu i trwa do dziś, od skamieniałych szczątków w płytkich morzach wzdłuż wybrzeży kontynentalnych. Okazało się, że duża liczba supernowych pokrywa się ze szczytami różnorodności biologicznej.

 

Korelację wyjaśnia fakt, że supernowe wpływają na klimat Ziemi, przyczyniając się do wyraźniejszej różnicy między regionami równikowymi i polarnymi. Rezultatem są silniejsze wiatry, które wpływają na mieszanie oceanów i przenoszenie niezbędnych do życia składników odżywczych do wód powierzchniowych wzdłuż szelfu kontynentalnego. Bioproduktywność pierwotna brutto zapewnia energię dla systemów ekologicznych i oczekuje się, że zmiany w bioproduktywności mogą wpływać na różnorodność biologiczną.

 

We wpływie supernowych na klimat pośredniczą promienie kosmiczne - wiązki wysokoenergetycznych cząstek. Gdy zderzają się z ziemską atmosferą, wytwarzają jony, pomagając tworzyć aerozole i ostatecznie chmury.

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz

loading...

Skomentuj