Wszechświat może być pojedynczą całością i mieć świadomość

Kategorie: 

Źródło: Pixabay.com

Ludzkość od wieków zadaje sobie pytanie czym jest świadomość i jak powstaje? Istnieje kilka teorii, które próbują wyjaśnić czym jest świadomość, ale żadna nie została jeszcze przyjęta za obowiązującą.

 

Jedną z najczęściej wskazywanych teorii jest materializm. Teoria ta głosi, że świadomość jest generowana przez materię, tj. aktywacja neuronów w mózgu. Druga teoria to dualizm umysł-ciało. Jest to prawdopodobnie lepiej znane jako religia lub duchowość. Tutaj świadomość różni się od materii. Jest to część alternatywnej cechy osoby, którą w kategoriach religijnych można nazwać duszą.

 

Istnieje trzecia opcja, która nabiera rozpędu w niektórych towarzystwach naukowych – panpsychizm. Zgodnie z tą teorią cały wszechświat jest zajęty przez świadomość. Panpsychizm jest obecnie przedmiotem wielu dyskusji wśród fizyków, neurologów i innych badaczy. W pewnym momencie w trakcie tej dyskusji osoba musi zrozumieć, że wszystko, czego doświadczamy, jest rozciągane i interpretowane przez naszą świadomość. Bez niej kosmos w ogóle nie istnieje, a przynajmniej nie istnieje bez jakiegoś rodzaju świadomości, która by o tym świadczyła. W niektórych kręgach fizyki dominującą teorią jest rodzaj pola protoświadomości.

 

W mechanice kwantowej cząstki nie mają określonego kształtu ani dokładnego położenia, dopóki nie zostaną zaobserwowane lub zmierzone. Czy to jest proto-świadomość? Według nieżyjącego już fizyka i filozofa Johna Archibalda Wheelera może tak być. Jest dobrze znany jako twórca terminu „czarna dziura”. Jego zdaniem każda cząsteczka materii zawiera w sobie cząstkę świadomości, którą czerpie z tego pola protoświadomości. Swoją teorię nazwał „antropiczną zasadą partycypacji”, która postuluje, że kluczem do tego procesu jest ludzki obserwator. Wheeler powiedział: „Uczestniczymy w tworzeniu nie tylko bliskiego i teraźniejszego, ale także odległego i starożytnego”. Jego zdaniem, podobnie jak buddyści, nic nie istnieje, jeśli nie ma świadomości zdolnej to zrozumieć. 

 

Neurolog Christoph Koch z Allen Institute for Brain Science jest kolejnym zwolennikiem panpsychizmu. Koch mówi, że jedyną teorią, jaką mamy dzisiaj na temat świadomości, jest poziom świadomości siebie i świata. Organizmy biologiczne są świadome, ponieważ kiedy zbliżają się do nowej sytuacji, mogą zmienić swoje zachowanie, aby poruszać się po niej z tej perspektywy. Dr Koch próbuje dowiedzieć się, czy może zmierzyć poziom świadomości tkwiący w organizmie. Przeprowadzi kilka eksperymentów na zwierzętach. W jednym z nich planuje połączyć ze sobą mózgi dwóch myszy. Czy w końcu informacje zostaną między nimi udostępnione? Czy ich świadomość stanie się w pewnym momencie jednym połączonym, zintegrowanym systemem? Jeśli te eksperymenty zakończą się sukcesem, będzie w stanie połączyć mózgi dwóch ludzi.

 

Brytyjski fizyk Sir Roger Penrose jest kolejnym zwolennikiem panpsychizmu. W latach 80 tych Penrose zaproponował, że świadomość istnieje na poziomie kwantowym i rezyduje w synapsach mózgu. Znany jest z łączenia świadomości z pewnymi zdarzeniami w mechanice kwantowej. Dr Penrose nie nazywa siebie panpsychistą. Jego zdaniem: „Prawa fizyki tworzą złożone systemy, a te złożone systemy prowadzą do świadomości, która następnie daje początek matematyce, która może zwięźle i inspirująco zakodować bardzo podstawowe prawa fizyki, które ją dały”.

 

Fizyk teoretyczny Bernard Haisch zaproponował w 2006 roku, że świadomość powstaje i jest przenoszona przez próżnię kwantową lub pustą przestrzeń. Każdy system, który jest wystarczająco złożony, aby wytworzyć określony poziom energii, może generować lub przenosić świadomość. Zasugerowano przeprowadzenie badania obserwacyjnego, aby to sprawdzić.

 

Zbadano tak zwaną lukę Parenago. Jest to obserwacja, że ​​chłodniejsze gwiazdy, takie jak nasze Słońce, krążą wokół centrum Drogi Mlecznej szybciej niż gorętsze. Niektórzy naukowcy przypisują to interakcjom z chmurami gazu. W przeciwieństwie do swoich gorętszych sióstr, chłodniejsze gwiazdy mogą poruszać się szybciej dzięki „jednokierunkowemu promieniowaniu strumieniowemu”. Takie gwiazdy emitują dżet na wczesnym etapie ich powstawania. Naukowcy sugerują, że może to być przykład gwiazdy celowo manipulującej sobą w celu uzyskania prędkości.

 

Dane obserwacyjne dają wiarygodny obraz we wszystkich miejscach, w których obserwuje się lukę Parenago. Gdybyśmy mówili o interakcji z chmurami gazu, tak jak ma to obecnie miejsce, to każda chmura miałaby swój własny skład chemiczny, a co za tym idzie, powodowałaby inne zachowanie gwiazdy. Dlaczego więc wszystkie zachowują się tak samo?

 

Odkrycia Kosmicznego Teleskopu Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej, którego misją jest badanie gwiazd, mogą dostarczyć więcej danych, które dodatkowo potwierdzą lub osłabią ten pogląd. Z drugiej strony eksperci przekonują, że obecność pola protoświadomości może służyć jako substytut ciemnej materii. Uważa się, że ciemna materia stanowi około 95% wszechświata, chociaż naukowcy nie mogą jej wykryć. Jeśli więc świadomość jest właściwością, która pojawia się na poziomie subatomowym, kiedy cząsteczki łączą się, to w jakić sposób te maleńkie cząstki świadomości tez się łączą.

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Dodaj komentarz

loading...

Komentarze

Portret użytkownika ledek

"Jedną z najczęściej

"Jedną z najczęściej wskazywanych teorii jest materializm".  Tu nie ma teorii. To prostackie załozenie, że świadomość jest generowana przez materię, tj. aktywację neuronów w mózgu. Czytam właśnie książkę Pima van Lommela "Wieczna świadomość".  Ten kardiochirurg opisuje przypadki, kiedy prądy czynnościowe mózgu ustały, a świadomość trwała. Przeciwnicy mówią, że być może przyrządy już nie wykazują działania mózgu, ale prądy resztkowe ją zachowują, bo przecież pacjent nie umarł. Problem w tym, że taki niedotleniony, nieaktywny ani elektrycznie, ani magnetycznie mózg, zamiast ulegać degradacji, zyskuje supermoce. Np. widzi co się dzieje w pomieszczeniu obok. "Druga teoria to dualizm umysł-ciało. Jest to prawdopodobnie lepiej znane jako religia lub duchowość". No tak, tylko że religia, to nie religia, a religie, tysiące religii, nawzajem sprzecznych i w większości niedorzecznych. Duchowość mylić z religią to już nadużycie. Czy tę świadomość nazwiemy tak czy inaczej, duszą, wewnętrzną siłą, esencją życia nie ma znaczenia. Zawsze tę niewątpliwą tajemnicę od zawsze próbowała zagospodarować sfora kapłanów, przede wszystkim ku wygodzie swego doczesnego istnienia. Jeśli ktoś zna języki obce (niemiecki, angielski), polecam kanał thanatos.tv

Portret użytkownika r.abin

"Z teorii próżni wynika, że

"Z teorii próżni wynika, że wszystko we wszechświecie jest w mniejszym lub większym stopniu obdarzone świadomością. Oznacza to, że nie jest ona wynikiem istnienia materii ożywionej (np. człowieka), ale podstawą istnienia wszelkiej materii" Twórcą tej teorii, jest Gienadij Szypow, wywalony z Uniwersytetu, za poglądy - niezgodne z naukowymi. W Polsce, prym (w wywalaniu), wiedzie ostatnio Izba Lekarska. Profesora z 50-letnią praktyką - skierowali na podstawowy kurs lekarski. Ma facet szczęście, że na stos - nie trafił. Ale to są dopiero początki

Skomentuj