W Wielkim Zderzaczu Hadronów odkryto pierwszy tetrakwark o otwartym zapachu

Kategorie: 

Źródło: CERN

Fizycy pracujący przy eksperymencie LHCb w CERN odkryli nową cząstkę. X(2900) to pierwszy tetrakwark złożony z czterech kwarków o różnych zapachach. Cząstka powstała w wyniku kolizji protonów w Wielkim Zderzaczu Hadronów i jest produktem rozpadu mezonów B.

 

Tetrakwark X(2900) posiada masę około 2,9 GeV/c2 i został zauważony w dwóch stanach spinowych. Fizycy nie są do końca pewni co do natury tej cząstki, ale przypuszczają, że zawiera cztery kwarki: antypowabny, antydziwny, górny i dolny. Ponieważ nowy tetrakwark nie posiada pary kwark-antykwark o tym samym zapachu, nie ma żadnych ukrytych zapachów i dlatego naukowcy opisują go jako tetrakwark o otwartym zapachu.

 

Jeszcze przed odkryciem cząstki X(2900), wszystkie znane nam tetrakwarki zawierały co najmniej jedną parę kwarków powabnych-antypowabnych lub pięknych-antypięknych. Naukowcy zakładali możliwość istnienia tetrakwarków o otwartym zapachu, takich jak X(2900), ale nikt nie spodziewał się odkrycia cząstki o takiej konkretnej konfiguracji.

Nowa cząstka zawiera tylko jeden ciężki kwark antypowabny, dlatego ma stosunkowo niewielką masę w porównaniu z innymi tetrakwarkami. Z tego powodu łatwiej jest ją wyprodukować podczas kolizji w akceleratorze LHC. Jednak tetrakwarki zawierające pary kwarków powabnych-antypowabnych są łatwiejsze w obserwacji, ponieważ rozpadają się do stanu końcowego, który zawiera mezon J/ψ i ma bardzo wyraźną sygnaturę eksperymentalną. Najnowszego odkrycia dokonano zatem dzięki wyjątkowej wydajności detektora LHCb.

 

Cząstka X(2900) może wyjaśnić sposób układania się czterech kwarków, co jest zdefiniowane przez oddziaływanie silne i niezwykle trudne do obliczenia. Fizycy mają już pewne przypuszczenia co do tego, jak powstają tetrakwarki, lecz na dzień dzisiejszy mają zbyt mało danych i dlatego potrzebne są dalsze badania.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Dodaj komentarz

loading...

Skomentuj