W jaki sposób jonosfera i ziemskie pole magnetyczne pomagają przewidywać trzęsienia ziemi

Kategorie: 

Źródło: ZmianynaZiemi

Specjaliści z Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk przeprowadzili wstępną analizę danych w celu poszukiwania prekursorów trzęsień ziemi w jonosferze i ziemskim polu magnetycznym. Wyniki ich badań wskazują, że wykorzystanie danych dotyczących tych obszarów może pomóc w przewidywaniu trzęsień ziemi.

 

Trzęsienia ziemi są jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk naturalnych, które mogą spowodować duże straty materialne i straty w ludziach. Dlatego naukowcy na całym świecie starają się opracować skuteczną metodologię przewidywania trzęsień ziemi. Obecnie opiera się ona głównie na analizie danych sejsmicznych, deformacji skorupy ziemskiej i innych parametrów geofizycznych.

 

Jednak badania przeprowadzone przez badaczy z Rosji skoncentrowały się na analizie zmian w jonosferze i polu magnetycznym Ziemi jako potencjalnych prekursorów trzęsień ziemi. Jonosfera jest warstwą atmosferyczną, która zawiera naładowane cząsteczki i jest czuła na różne procesy zachodzące w systemie geosfer. Badacze wykorzystali model litosfera-atmosfera-jonosfera (LAIC), który opisuje reakcję atmosfery i jonosfery na procesy towarzyszące trzęsieniom ziemi.

 

Wyniki analizy zmian parametrów jonosferycznych i magnetycznych w okresie lutowego trzęsienia ziemi w Turcji wykazały wyraźne różnice nad stacjami w strefie przygotowania do trzęsienia ziemi w porównaniu do obszarów poza nią. Odkryto różnice w dwóch warstwach jonosferycznych wzdłuż szerokości geograficznej, na której wystąpiło trzęsienie ziemi. Analiza została oparta na danych międzynarodowych, takich jak parametry trzęsień ziemi dostarczane przez US Geological Survey, zmiany w jonosferze z serwisu GIRO.

 

Naukowcy z Syberii zauważyli również, że amplituda zmian pola magnetycznego po trzęsieniu ziemi była wyższa niż przed nim, a wartość lokalnej stałej magnetycznej uległa zmianie w okresie poprzedzającym trzęsienie ziemi.

 

Te wyniki wskazują, że dane dotyczące jonosfery i pola magnetycznego mogą być przydatne przy przewidywaniu trzęsień ziemi. Jednak konieczne są dalsze badania i szczegółowa analiza całej grubości jonosfery, w tym danych z innych stacji, aby opracować wiarygodną metodologię przewidywania trzęsień ziemi. Odkrycia te otwierają nowe możliwości w dziedzinie przewidywania trzęsień ziemi i mogą przyczynić się do zwiększenia skuteczności systemów ostrzegawczych i ochrony przed tym groźnym zjawiskiem naturalnym.

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz

loading...

Skomentuj