Stworzono interfejs mózg-komputer, który przetwarza myśli na tekst

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Naukowce stworzyli nowatorski interfejs mózg-komputer, który może bezpośrednio przetwarzać fale mózgowe na tekst. System może zamieniać aktywność neuronową na tekst, przy czym współczynnik błędu wynosi jedynie 3%, czyli mniej więcej tyle, ile w przypadku profesjonalnej transkrypcji mowy.

Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco zaprojektowali grupę sztucznych sieci neuronowych (zestaw algorytmów wzorowanych na funkcji ludzkiego mózgu) w celu powiązania sygnałów neuronowych z konkretnymi słowami.

 

Naukowcy zbadali cztery osoby posiadające specjalne elektrody wewnątrzczaszkowe, które monitorują aktywność elektryczną mózgu. Badani czytali teksty na głos, a w tym samym czasie rejestrowano ich aktywność neuronową. Następnie sieć wykorzystała te informacje, aby dowiedzieć się, jaka aktywność neuronowa może być związana z cechami mowy, takimi jak samogłoski lub spółgłoski. Poszukiwano także pewnych sekwencji – jakie typy słów mogą następować po sobie oraz w jaki sposób są zbudowane zdania.

Po pewnym czasie sieć neuronowa mogła z powodzeniem przetwarzać myśli na mowę ze wskaźnikiem błędów wynoszącym zaledwie 3 procent. Chociaż obecnie sztuczna inteligencja obsługuje tylko pojedyncze zdania w zestawie do 250 słów, ten niski poziom błedu jest imponujący, biorąc pod uwagę, że transkrypcja mowy na poziomie profesjonalnym wynosi około 5%.

 

Wciąż jednak system posiada pewien margines błędu, który utrudnia poprawne komunikowanie się. Naukowcy mają nadzieję, że rozwiną swoje badania, jednak na razie uważają, że minie trochę czasu, zanim technologia stanie się dostępna do powszechnego użytku.

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz

loading...

Komentarze

Skomentuj