Setki gatunków zwierząt wyginie z powodu działalności człowieka

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Międzynarodowy zespół naukowców ustalił, że szóste masowe wymieranie będzie stale przyspieszać. Szacuje się, że do końca XXI wieku, na Ziemi wyginie setki tysięcy gatunków ssaków i będzie to spowodowane działalnością człowieka, a także brakiem konkretnych działań w celu ochrony różnorodności biologicznej.

 

Korzystając z modelowania bayesowskiego, naukowcy chcieli statystycznie ocenić, czy wymieranie gatunków ssaków w ciągu ostatnich 126 tysięcy lat, czyli od początku późnego plejstocenu, można przypisać czynnikom antropogenicznym lub klimatycznym. W tym czasie, na Ziemi wyginęło co najmniej 351 gatunków ssaków, z czego około 80 wymarło na przestrzeni zaledwie 500 lat.

 

Na podstawie obliczeń stwierdzono, że obecne wskaźniki wymierania są około 1700 razy wyższe niż na początku późnego plejstocenu. W takim tempie, 351 gatunków ssaków może wyginąć w zaledwie 810 lat. Co więcej, naukowcy ustalili, że największą hipotetyczną przyczyną wymierania w przeszłości był człowiek. Gęstość populacji ludzkiej jako pojedynczy czynnik prognostyczny wyjaśnia wzorce wymierania ssaków z 96-procentową dokładnością, natomiast zajmowane przez człowieka tereny przewidują wymieranie z 97,1-procentową dokładnością.

Naukowcy twierdzą, że przyczyny wymierania gatunków są bardzo złożone i raczej nie są w pełni zależne od jednej zmiennej. Jednak zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami, to właśnie wzrost populacji ludzkiej i związane z tym procesy miały silny wpływ na wymieranie ssaków, podczas gdy globalne wzorce klimatyczne, takie jak maksimum ostatniego zlodowacenia, nie pozostawiły żadnego statystycznie wykrywalnego śladu w zapisie wymierania. Za masowe wymieranie mogły odpowiadać liczne czynniki antropogeniczne, takie jak intensywne łowiectwo, użytkowanie ziemi i modyfikacje ekosystemów.

 

Naukowcy szacują, że do końca stulecia, na Ziemi może wyginąć nawet 558 gatunków zwierząt. Tempo wymierania będzie znacznie przyspieszać z roku na rok, a pod koniec XXI wieku może być nawet 30 tysięcy razy szybsze niż na początku późnego plejstocenu. Masowe wymieranie nie pozostanie bez wpływu na naszą cywilizację.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz

loading...

Komentarze

Portret użytkownika r.abin

"Obecnie żyje na świecie

"Obecnie żyje na świecie ponad 5800 gatunków ssaków" [Wikipedia]
"Co roku z powierzchni Ziemi znika ponad 20 tysięcy gatunków zwierząt."[j.w]
(czyli setka, wychodzi w 5 lat). Odkrywane są też nowe, ale tylko 71 rocznie
Z tymi szacunkami, trzeba ostrożnie

Skomentuj