Rewolucja w leczeniu raka za pomocą uczenia maszynowego

Kategorie: 

Źródło: tylkonauka

Technologia uczenia maszynowego w ostatnim czasie zrobiła ogromne postępy, szczególnie w dziedzinie medycyny spersonalizowanej, wprowadzając nowy świat możliwości dla leczenia chorób, w tym nowotworów. Naukowcy z Uniwersytetu Waterloo wprowadzili na scenę rewolucyjny program GraphNovo, który korzystając z mocy sztucznej inteligencji, może analizować skład nieznanych komórek i precyzyjnie identyfikować sekwencje peptydów. To odkrycie ma potencjał do zrewolucjonizowania immunoterapii, otwierając drzwi do wysoce spersonalizowanych metod leczenia.

 

Peptydy, składające się z łańcuchów aminokwasów, mają niezmiernie ważną rolę w naszym organizmie, funkcjonując na równi z tak fundamentalnymi strukturami jak DNA czy RNA. Dostarczają one istotnych informacji o różnych schorzeniach. Normalnie, zdrowy układ odpornościowy jest w stanie zapewnić rozeznanie pomiędzy peptydami pochodzącymi z prawidłowych lub patologicznych komórek, włączając w to komórki nowotworowe, i inicjować ich destrukcję. W przypadkach osłabionej odporności ten mechanizm obronny może być jednak zaburzony.

 

Immunoterapia zmierza do "nauczenia" układu odpornościowego, jak rozpoznawać i eliminować zagrożenia. Na drodze do osiągnięcia tego celu, naukowcy muszą dokonać sekwencjonowania peptydów między zdrowymi a nowotworowymi tkankami, aby wyłonić kluczowe różnice. Proces ten nie należy do prostych, szczególnie w kontekście nowych schorzeń lub unikalnych komórek nowotworowych, co czyni istniejące bazy danych o peptydach często niewystarczającymi, zważywszy na indywidualny charakter każdego nowotworu i układu odpornościowego.

 

Sekwencjonowanie peptydów de novo, bazujące na spektrometrii mas, wychodzi naprzeciw tego wyzwania, oferując sposób na szybką analizę nowych próbek. Jednakże, ze względu na potencjalne niekompletności lub braki w danych, ten proces wymagał ulepszenia. Rolę tę przejęło właśnie GraphNovo, wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego do zwiększenia precyzji sekwencjonowania peptydów poprzez dokładne uzupełnianie informacji masowych.

 

Dzięki GraphNovo możliwe staje się precyzyjne wyznaczenie sekwencji peptydów, co z kolei otwiera drogę do opracowywania terapii dopasowanych do indywidualnych cech biologicznych pacjenta. Ta technologia może zatem znacząco przeobrazić podejście do leczenia różnorodnych schorzeń, w tym nowotworów, oraz tworzenia szczepionek przeciwko takim chorobom jak Ebola czy COVID-19. Zeping Mao, doktorant w Cheriton School of Computer Science na Uniwersytecie Waterloo i jeden z twórców GraphNovo, podkreśla, że bez odpowiednio efektywnego algorytmu niemożliwe byłoby stworzenie tak zaawansowanych terapii.

 

Rozwój GraphNovo świadczy o zaangażowaniu Uniwersytetu Waterloo w krzewienie innowacji na styku technologii i opieki zdrowotnej. Przełom w dziedzinie sztucznej inteligencji, jakim jest GraphNovo, stanowi przełomowe osiągnięcie w medycynie spersonalizowanej, dając nadzieję na nowe, bardziej skuteczne metody leczenia dla pacjentów borykających się z poważnymi chorobami.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz

loading...

Skomentuj