Paradoks genetyczny: chów wsobny może być korzystny na dłuższą metę

Kategorie: 

Źródło: tylkonauka

Renifer svalbardzki, reprezentujący specyficzny podgatunek renifera z arktycznego archipelagu Svalbard, stanowi wyjątkowy przykład wytrwałości i adaptacji, zdolności przetrwania i rozwoju w jednym z najbardziej surowych środowisk naturalnych na Ziemi przez ponad siedem tysięcy lat. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie unikalnych cech genetycznych i adaptacyjnych renifera svalbardzkiego, które pozwalają mu na przetrwanie, a także analiza potencjalnych zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi, które mogą mieć wpływ na stabilność tego podgatunku w przyszłości.

 

Wśród wielu podgatunków reniferów zamieszkujących tereny Dalekiej Północy, renifer svalbardzki wyróżnia się najwyższym stopniem chowu wsobnego oraz najniższą różnorodnością genetyczną. Tradycyjnie, takie warunki genetyczne są postrzegane jako niekorzystne, gdyż chów wsobny może prowadzić do akumulacji szkodliwych mutacji i wariantów genetycznych, co z kolei może prowadzić do chorób i zwiększonej śmiertelności. Jednakże, w przypadku renifera svalbardzkiego, chów wsobny stanowił paradoks genetyczny, pozwalając na rozwój adaptacji kluczowych dla przetrwania w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

 

Rozważania nad ewolucyjnym pochodzeniem oraz adaptacjami renifera svalbardzkiego prowadzą do hipotezy, że pierwsze populacje tych zwierząt przybyły na Svalbard około 7-8 tysięcy lat temu, prawdopodobnie z terenów Rosji, przechodząc przez Nową Ziemię i wyspy Ziemi Franciszka Józefa. Pomimo początkowej małej liczebności populacji, co zazwyczaj wiąże się z negatywnymi skutkami chowu wsobnego, renifery svalbardzkie zdołały rozwinąć szereg adaptacji, które pozwoliły im przetrwać i prosperować. Te adaptacje obejmują zdolność trawienia mchu zamiast porostów, zmiany w rytmie dobowym, mniejszy rozmiar ciała oraz krótsze nogi w porównaniu z innymi podgatunkami reniferów.

 

Aby zgłębić strukturę genetyczną renifera svalbardzkiego, naukowcy z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (NTNU) oraz innych instytucji przeprowadzili analizy genetyczne 91 reniferów. Te badania miały na celu porównanie różnic genetycznych między reniferami ze Svalbardu a ich kontynentalnymi krewnymi. Wyniki analiz uwydatniły wysoki stopień chowu wsobnego u reniferów svalbardzkich, co sugeruje możliwość, że chów wsobny mógł faktycznie przyczynić się do eliminacji szkodliwych mutacji w procesie zwanym „oczyszczaniem”. Zjawisko to polega na eliminacji szkodliwych wariantów genetycznych z populacji w wyniku chowu wsobnego.

 

Jednakże, pomimo swoich unikatowych zdolności adaptacyjnych, renifer svalbardzki napotyka nowe zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi. Ocieplenie w Arktyce prowadzi do zmian w siedliskach reniferów, takich jak topnienie lodu i zmiany w pokrywie roślinnej, co może zakłócić ich źródła pożywienia i wzorce reprodukcji, potencjalnie wpływając na wielkość populacji i różnorodność genetyczną.

 

Nicholas Dussex, postdoktorant na Wydziale Historii Naturalnej NTNU, zwraca uwagę na wyzwania stojące przed reniferami svalbardzkimi, podkreślając, że pomimo niskiej różnorodności genetycznej, udało im się wypracować szereg przystosowań do życia na Dalekiej Północy. Te obserwacje sugerują, że renifer svalbardzki posiada unikatową zdolność do przetrwania w warunkach ekstremalnych, jednak zmiany klimatyczne stanowią nowe, nieprzewidziane zagrożenie, które może wymagać dodatkowych badań oraz strategii zachowania bioróżnorodności tego wyjątkowego podgatunku.

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz

loading...

Skomentuj