Odkrywanie wpływu COVID-19 na zdrowie psychiczne kobiet i mężczyzn

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

W obliczu pandemii COVID-19, która zaczęła się na początku 2020 roku, świat doświadczył bezprecedensowych zmian w życiu codziennym. Zamknięcie firm, ograniczenie spotkań społecznych i przeniesienie edukacji dzieci do środowiska online to tylko niektóre z wyzwań, z którymi musiała się zmierzyć ludność globalna. O ile znaczenie tych wydarzeń dla zdrowia publicznego jest szeroko rozpoznawane, równie istotny jest wpływ pandemii na zdrowie psychiczne różnych grup demograficznych.

 

W tle tej sytuacji kryzysowej, zespół naukowców z Uniwersytetu i Szpitala Uniwersyteckiego w Würzburgu, pod przewodnictwem prof. dr Griet Hein, zdecydował się zbadać, jak pandemia wpływa na zdrowie psychiczne i jakość życia, zwracając uwagę na różnice między płciami. Skupiono się na różnicach w poziomach lęku, szczególnie w odniesieniu do pracy i interakcji z innymi ludźmi, oraz na tym, jak wsparcie ze strony przyjaciół i współpracowników wpływa na zdrowie psychiczne. Badanie to wykazało, że kobiety i mężczyźni różnie reagują na stres i napięcie związane z pandemią.

 

Z analizy danych wynika, że poziom lęku u mężczyzn zwiększał się wraz z wzrostem niepokoju związanego z pracą, podczas gdy u kobiet wzrost poziomu lęku był powiązany z obawami dotyczącymi rodziny i przyjaciół. Interesujące było to, że wsparcie ze strony bliskich osób miało pozytywny wpływ na kobiety, poprawiając ich jakość życia, jednak ten sam efekt nie został zaobserwowany u mężczyzn.

 

W związku z tym, prof. Hein zwrócił uwagę na braki danych w poprzednich badaniach dotyczących tego, czy wpływ czynników psychospołecznych na zdrowie psychiczne różni się w zależności od płci. Próbując rozwiązać ten problem, zespół z Würzburga dokonał analizy danych uzyskanych z badania STAAB, w którym uczestniczyło około 5 tysięcy osób z ogólnej populacji miasta Würzburg, początkowo skoncentrowanego na chorobach sercowo-naczyniowych, a później rozszerzonego o aspekty psychospołeczne pandemii COVID-19.

 

Wnioski z badania są istotne z perspektywy tworzenia ukierunkowanych interwencji i systemów wsparcia zdrowia psychicznego, uwzględniających różnice płciowe. Rozumienie, jak różne grupy demograficzne doświadczają stresu i napięcia, oraz na co najlepiej reagują w czasie kryzysu, może pomóc w zaprojektowaniu skuteczniejszych strategii wsparcia zdrowia psychicznego.

 

Pandemie w historii ludzkości, takie jak hiszpańska grypa w 1918 roku, już wcześniej pokazały, jak tego rodzaju globalne wydarzenia mogą wpływać na zdrowie psychiczne. Analizując obecną pandemię COVID-19 w kontekście historycznym, można lepiej zrozumieć jej potencjalne długoterminowe konsekwencje dla społeczeństwa.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz

loading...

Skomentuj