Nowe dane pokazują, że czterem na 10 gatunkom ptaków w Europie grozi wyginięcie

Kategorie: 

Źródło: Pixabay.com

W świetle niedawnego badania opublikowanego w recenzowanym czasopiśmie Bird Conservation International, alarmujący stan zagrożenia ptaków w Europie podkreśla pilną potrzebę przyjęcia kompleksowego prawodawstwa ukierunkowanego na przywrócenie naturalnego bogactwa kontynentu.

 

W badaniu przeprowadzonym przez BirdLife International dokonano oceny stanu populacji wszystkich gatunków dzikich ptaków naturalnie występujących w Europie. Analiza 546 zbadanych gatunków ujawniła, że 207 z nich, stanowiących 38%, zostało sklasyfikowanych jako gatunki stanowiące zagrożenie dla Europy (SPEC). Od 1994 roku obserwuje się trzykrotny wzrost liczby gatunków, które budzą globalne zaniepokojenie, co odzwierciedla rosnące zagrożenia i wyzwania związane z ochroną przyrody.

 

Zjawisko to jest szczególnie zauważalne w przypadku ikonicznych ptaków, takich jak purchatka atlantycka czy gołąb europejski, które niedawno zyskały status gatunków budzących globalne obawy. Wyniki badań zdecydowanie podkreślają znaczenie działań mających na celu przywrócenie siedlisk, zwłaszcza że wielu specjalistów zajmujących się siedliskami pochodzi z gatunków, których stan się pogarsza.

 

Różnorodne regiony Europy, w tym Iberia, Turcja, Kaukaz i europejska Rosja, a także liczne obszary przybrzeżne, zostały zidentyfikowane jako kluczowe lokalizacje dla ochrony ptaków, co podkreśla wspólną odpowiedzialność każdego kraju europejskiego za ochronę tych gatunków. Badanie zwraca również uwagę na pozytywny wpływ dotychczasowych wysiłków ochronnych na niektóre gatunki ptaków, takie jak duże ptactwo wodne i ptaki drapieżne, które wykazują oznaki ożywienia dzięki inicjatywom ochronnym i wdrożeniu prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska.

 

Pomimo tych sukcesów, znaczenie ochrony ptaków w Europie jest nadal zagrożone, a spadek populacji wielu gatunków wywołuje pilną potrzebę działań. Eksperci i naukowcy z zaniepokojeniem zwracają uwagę na konieczność zwiększenia i przyspieszenia wysiłków naprawczych, aby osiągnąć cele regionalne i globalne w zakresie ochrony ptaków.

 

W Europie nadal żyją miliardy ptaków lęgowych, jednak bez pilnych działań ich populacja będzie nadal spadać, zagrażając bioróżnorodności regionu. Dla zapewnienia przetrwania tych gatunków przyszłym pokoleniom, konieczne jest wdrożenie skutecznego prawodawstwa w zakresie odzyskiwania zasobów oraz zaangażowanie wszystkich krajów europejskich w celu odwrócenia niepokojących trendów i przywrócenia naturalnego bogactwa kontynentu.

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz

loading...

Skomentuj