Niewytłumaczalne zjawisko może unieważnić Model Standardowy fizyki

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Fizycy pracujący nad detektorem LHCb w Wielkim Zderzaczu Hadronów, znaleźli wskazówki dotyczące zjawisk, których nie można wyjaśnić w ramach współczesnej fizyki. Model Standardowy, który opisuje właściwości wszystkich znanych cząstek okazuje się wadliwy. Nowe ustalenia, zostały omówione w preprincie opublikowanym w repozytorium arXiv.

 

W marcu, grupa naukowców opublikowała dane, sugerujące że ładne kwarki (kwarki b) rozpadają się na miony o 15 procent rzadziej niż na cząstki związane z mionami - elektronami. W tym momencie różnica między danymi eksperymentalnymi, a Modelem Standardowym wynosiła trzy sigma lub trzy odchylenia standardowe, co w fizyce cząstek elementarnych nie wystarcza do jednoznacznej oceny odkrycia. Nowe wyniki nie osiągają nawet 1,5 sigma i nadal mogą być przypadkową anomalią, a nie wskazówką, że Model Standardowy jest błędny.

 

Podczas ostatniej obserwacji tego efektu, rozpad ładnych kwarków na miony był o 30 procent rzadszy niż rozpad na elektrony. Różnica między teorią a eksperymentem wynosiła około dwóch odchyleń standardowych, czyli około dwóch sigma. Innymi słowy, prawdopodobieństwo błędu statystycznego wynosi nieco ponad dwa procent. Tak duża różnica między elektronami i mionami nie pasuje do standardowego modelu fizyki cząstek elementarnych i może wskazywać na nieznaną piątą siłę w przyrodzie. Według niektórych teoretyków taka rzecz może wskazywać na działanie nieznanej nowej cząstki, leptokwarku

 

Zdaniem naukowców uruchomienie zmodernizowanego detektora LHCb pomoże potwierdzić lub zaprzeczyć tym danym i dostarczy dodatkowych statystyk. Chociaż Model Standardowy przeszedł wszystkie dotychczasowe testy, naukowcy wiedzą, że jest niekompletny. Nie uwzględnia on oddziaływania grawitacyjnego i nie opisuje cząstek, które mogłyby wyjaśnić istnienie ciemnej materii, która ma obserwowalny wpływ na zwykłą materię we Wszechświecie. Ostatnio gromadzi się coraz więcej danych o Nowej Fizyce poza Modelem Standardowym, ale do tej pory naukowcy nie znaleźli jednoznacznych dowodów na jej istnienie.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz

loading...

Skomentuj