Naukowcy sugerują istnienie starożytnego kontynentu - Bałkanatolii

Kategorie: 

Palaeotheriidae - Źródło: Wikipedia

Paleontolodzy deklarowali w przeszłości istnienie małego kontynentu, który nazwali Bałkanatolią, ponieważ obejmował terytoria współczesnych Bałkanów i Anatolii. Na Bałkanatolii mogła żyć specyficzna fauna, która następnie ustąpiła miejsca ssakom z Azji, które skolonizowały Europę 34 miliony lat temu. Artykuł na ten temat został opublikowany w czasopiśmie Earth-Science Reviews.

 

Przez miliony lat w epoce eocenu (55 do 34 milionów lat temu) Europa Zachodnia i Azja Wschodnia były dwoma oddzielnymi masami lądowymi z bardzo różnymi ssakami: europejskie lasy były zamieszkane przez endemiczną faunę, taką jak Palaeotheriidae, wymarłą grupę zwierząt odlegle spokrewnioną ze współczesnymi koniami, ale bardziej przypominającymi tapiry. W tym samym czasie Azję zamieszkiwała bardziej zróżnicowana fauna, w tym rodziny ssaków, które obecnie żyją na obu kontynentach.

 

Wiadomo, że około 34 mln lat temu Europa Zachodnia została skolonizowana przez gatunki azjatyckie, co doprowadziło do znacznej odnowy fauny kręgowców i wyginięcia endemicznych ssaków. To wydarzenie nazywa się Wielkim Przełomem (Grande Coupure). Jednak skamieliny znalezione na Bałkanach wskazują na obecność ssaków azjatyckich w Europie Południowej na długo przed tym okresem, co wydaje się sugerować wcześniejsze przybycie nowych gatunków na ten kontynent.

 

Teraz grupa francuskich, amerykańskich i tureckich paleontologów i geologów, kierowana przez naukowców z francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS), podjęła się rozwiązania tego paradoksu. Uważają, że przez większą część eocenu region odpowiadający współczesnym Bałkanom i Anatolii był odrębnym miejscem dla fauny lądowej, która pozostała dość jednorodna, ale jednocześnie odmienna od fauny Europy i Azji Wschodniej. Do tej egzotycznej fauny należały m.in. torbacze pochodzenia południowoamerykańskiego oraz zarodki, duże ssaki roślinożerne przypominające hipopotamy i żyjące dawniej w Afryce. Region ten, w celu zachowania endemitów, musiał tworzyć jeden ląd, oddzielony od sąsiednich kontynentów. Ale poważne zlodowacenie

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz

loading...

Skomentuj