Naukowcy odkryli gen, który wiąże rozmiar "szarych komórek" z inteligencją

Kategorie: 

Źródło: dreamstime.com
W trakcie badań uczeni po raz pierwszy zdołali zidentyfikować gen, który łączy rozmiar tzw. szarych komórek z inteligencją człowieka. Dzięki temu będzie można zrozumieć mechanizmy biologiczne w przypadku niektórych form upośledzenia umysłowego.

 

Odkrycie zostało dokonane przez międzynarodowy zespół naukowców, którzy badali korę mózgu, czyli najbardziej zewnętrzną strukturę mózgu, składającą się z komórek nerwowych - tzw. szarych komórek. Odgrywają one kluczową rolę w pamięci, skupianiu uwagi, percepcyjnej świadomości, myśleniu, mowie i przytomności. Dotychczasowe badania wykazały, że grubość warstwy kory mózgowej jest ściśle skorelowana ze zdolnościami intelektualnymi, jednak nie zidentyfikowano żadnych genów.

 

Tym razem uczeni analizowali próbki DNA oraz obrazowano mózg metodą rezonansu magnetycznego (MRI) ponad 1.500 zdrowych osób w wieku 14 lat. Uczestnicy badania przeszli również przez liczne testy, mające na celu określenie ich inteligencji werbalnej i niewerbalnej. Naukowcy chcieli się w ten sposów dowiedzieć, czy różnice strukturalne w mózgu mają wpływ na różnice w zdolnościach intelektualnych.

 

Analizując ponad 54 tysiące wariantów genetycznych, prawdopodobnie zaangażowanych w rozwój mózgu odkryto, że uczestnicy badania którzy posiadają szczególny wariant, mają cieńszą korę w lewej półkuli mózgu, szczególnie w płatach czołowych oraz skroniowych i gorzej wypadli w testach dotyczących ich zdolności intelektualnych. Wariant genetyczny wpływa na ekspresję genu NPTN, który koduje białko działające na synapsach neuronów oraz wpływa na komunikację komórek mózgowych.

 

Aby potwierdzić odkrycie, uczeni zbadali gen NPTN w komórkach mysiego i ludzkiego mózgu. Doszli w ten sposób do wniosku, że gen miał inną aktywność w lewej i prawej półkuli mózgu, co może powodować, że lewa półkula jest bardziej wrażliwa na skutki mutacji genu NPTN. Odkrycie sugeruje, że niektóre różnice w zdolnościach intelektualnych mogą wynikać ze zmniejszonej funkcji genu NPTN w poszczególnych regionach lewej półkuli mózgu.

 

Główny autor badania Dr. Sylvane Desrivières z King’s College London’s Institute of Psychiatry powiedziała, że wiele czynników genetycznych i środowiskowych wpływa na inteligencję a zidentyfikowany gen NPTN wyjaśnia tylko niewielką część różnic w zdolnościach intelektualnych. Uczeni uważają jednak, że odkrycie może mieć istotne znaczenie dla zrozumienia mechanizmów biologicznych leżących za zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia czy autyzm.

 

 

Źródło: http://www.kcl.ac.uk/iop/news/records/2014/February/Scientists-identify-gene-linking-brain-structure-to-intelligence.aspx

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Skomentuj