Mamy pierwszy genetyczny test prenatalny realizowany w Polsce!

Kategorie: 

fotolia.pl
Genetyczne testy prenatalne – znane jako NIPT-y są prawdziwym hitem na polskim i światowym rynku. INNO-GENE S.A. - polska spółka biotechnologiczna jako pierwsza wdraża w Polsce technologię nieinwazyjnych testów prenatalnych.

 

Test IONA jest pierwszym takim testem, który od początku do końca jest wykonywany w Polsce – próbki nie są wysyłane za granicę. Wykonać można go w jedynym polskim laboratorium akredytowanym przez firmę LifeTechnologies. Testy IONA® opracowane przez firmę Premaitha są pierwszymi na świecie testami diagnostycznymi posiadającymi certyfikat CE/IVD uprawniający do wykonywania tych testów jako badań medycznych o wartości diagnostycznej Test IONA służy do określenia ryzyka wystąpienia u dziecka najczęściej diagnozowanych wad genetycznych - trisomii:

 

  • 21 chromosomu (zespół Downa),
  • 18 chromosomu (zespół Edwardsa),
  • 13 chromosomu (zespół Patau).
Trisomie są jednymi z najczęściej diagnozowanych wad genetycznych płodu. Pod pojęciem trisomia rozumie się obecność dodatkowego chromosomu w kariotypie dziecka. Takie potrojenia liczby genów prowadzą zwykle do poważnych zaburzeń rozwojowych, w tym do: upośledzenia umysłowego, zaburzeń metabolicznych, dymorfizmu tkankowego, a także wad narządów wewnętrznych. Trisomie powstają często w sposób przypadkowy i nie są dziedziczne. Częstość ich występowania zależna jest od wielu czynników, ale przede wszystkim od wieku matki. Standardowe metody diagnostyczne posiadają pewne wady, które mogą prowadzić do wyników fałszywie pozytywnych lub fałszywie negatywnych, co wiąże się z ogromnym stresem dla przyszłej mamy.

 

Test IONA to prawdziwy przełom w diagnostyce prenatalnej! Badanie wykonywane jest przy pomocy najnowocześniejszej technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS), która pozwala w krótkim czasie niezwykle precyzyjnie określić ryzyko urodzenia dziecka z trisomią. Do badania wystarczy zaledwie 10 ml krwi matki pobranej z żyły przedramienia. Zasada testu opiera się na detekcji wolnokrążącego DNA płodu (cffDNA), które przenika przez łożysko. Test można wykonać już od 10 tygodnia ciąży. Niewątpliwą zaletą testów nieinwazyjnych jest bezpieczeństwo związane z brakiem powikłań, jakimi są między innymi poronienia, czy infekcje.

 

Test IONA charakteryzuje się niezwykłą czułością i dokładnością powyżej 99%. Jest to niezwykle ważne dla przyszłej mamy, ponieważ wyniki fałszywie pozytywne często występujące przy oznaczeniach biochemicznych, są przyczyną ogromnego stresu, który może przekładać się na zdrowie matki i dziecka. Niewątpliwą zaletą testu IONA jest fakt, że cała procedura związana z analizowaniem próbek odbywa się w Polsce. Próbki nie są wysyłane za granicę, dzięki czemu dane pacjentek są bezpieczne, przy zachowaniu całkowitej poufności danych.

 

 

Więcej informacji o teście IONA: http://www.medgenetix.com/

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Skomentuj