Erupcje wulkanów mogą powodować równikową bańkę plazmy, która zakłóca komunikację GPS i satelitarną

Kategorie: 

Źródło: ZmianynaZiemi

Erupcje wulkanów mogą powodować powstawanie równikowej bańki plazmy w jonosferze, co może poważnie zakłócić komunikację satelitarną, w tym sygnały GPS. W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Institute for Space and Earth Environmental Studies (ISEE) Uniwersytetu Nagoya, analizowano dane z satelitów Arase i Himawari-8 oraz obserwacje jonosfery na ziemi, które pokazały nierównomierny wzór gęstości elektronów na równiku po erupcji wulkanu. Ta nierównomierność doprowadziła do powstania równikowej bańki plazmy, która opóźnia fale radiowe, obniżając wydajność GPS.

 

Naukowcy zauważyli także, że fluktuacje w jonosferze pojawiają się od kilku minut do kilku godzin wcześniej niż fale ciśnienia atmosferycznego, które są zaangażowane w generowanie tych bańek plazmy. Oznacza to, że istniejący model relacji między geosferą, atmosferą i kosmosem, który zakłada, że zaburzenia w jonosferze pojawiają się dopiero po erupcji, może wymagać rewizji. Profesor Atsuki Shinbori, który pracował nad badaniem, wskazał, że propagacja szybkich fal atmosferycznych w jonosferze może powodować zaburzenia w jonosferze przed nadejściem fali uderzeniowej spowodowanej erupcją​.

 

Jednak naukowcy dokonali również niesamowitego odkrycia. Odkryli, że fluktuacje jonosferyczne rozpoczynają się od kilku minut do kilku godzin wcześniej niż fale ciśnienia atmosferycznego zaangażowane w generowanie pęcherzyków plazmy. Oznacza to, że stary model relacji geosfera-atmosfera-kosmos, zgodnie z którym zaburzenia jonosferyczne pojawiają się dopiero po erupcji, wymaga rewizji.

 

Badanie ujawniło także, że równikowa bańka plazmy może rozciągać się znacznie dalej, niż przewidują standardowe modele, co wskazuje, że relacja między jonosferą a kosmosem może wymagać dalszych badań, zwłaszcza podczas ekstremalnych zjawisk naturalnych, takich jak erupcje wulkanów. Te odkrycia są kluczowe dla zrozumienia, jak zapewnić niezawodną komunikację i sygnały GPS, które są nieodłączną częścią naszego współczesnego życia. Badania nad wpływem erupcji wulkanów na jonosferę są nadal prowadzone, a naukowcy opracowują nowe modele do przewidywania możliwych konsekwencji takich zdarzeń​

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz

loading...

Skomentuj