Dlaczego w starożytności nie było choroby Alzheimera?

Kategorie: 

Źródło: tylkonauka

W starożytności choroba Alzheimera była rzadkością. Naukowcy z Kalifornii przeprowadzili badania nad klasycznymi tekstami dotyczącymi zdrowia ludzkiego napisanymi między VIII wiekiem p.n.e. a III wiekiem naszej ery. Ich odkrycie jest zaskakujące - w tych starożytnych tekstach brak było wzmianek o pogorszeniu funkcji poznawczych u osób starszych.

 

Według badaczy, poważna utrata pamięci w tamtych czasach była rzadkością, mimo że starożytni Grecy i Rzymianie osiągali podeszły wiek. Choć przeciętna długość życia była niższa niż obecnie, wiek 35 lat nie uważano za "stary". Średnia długość życia obywateli starożytnej Grecji była szacowana na około 70 lat, a nawet słynny Hippokrates zmarł w wieku 80-90 lat.

 

Obecnie wiek jest uważany za kluczowy czynnik ryzyka demencji, a około jedna trzecia osób powyżej 85. roku życia cierpi na tę chorobę. Diagnozy demencji po 65. roku życia rosną lawinowo co pięć lat. Współcześnie utrata pamięci jest powszechnym objawem starzenia się, ale w starożytności nie było to tak częste. W starożytnych greckich tekstach z IV i III wieku p.n.e. starość była kojarzona raczej z objawami upośledzenia fizycznego niż utratą pamięci.

 

Historiczny przegląd tekstów nie wykazał żadnych danych klinicznych na temat choroby Alzheimera i demencji. Wyniki tych badań sugerują, że obecna epidemia demencji może wynikać z charakteru współczesnego życia. W czasach Arystotelesa i Hipokratesa tylko kilka tekstów wspominało o objawach związanych z chorobą Alzheimera, ale poważne problemy pamięcią nie były głównym zagadnieniem. Dopiero w I wieku n.e. pojawiły się pierwsze opisy poważnej utraty pamięci związanej ze starzeniem.

 

Fakt, że obecnie zapadalność na demencję w niektórych społecznościach wynosi mniej niż jeden procent, sugeruje, że środowisko może mieć większy wpływ na funkcje poznawcze niż samo starzenie się. Badacze apelują o szersze badania historii demencji w starożytności i przednowożytności, aby lepiej zrozumieć, kiedy i dlaczego zaczęła się pojawiać poważna utrata pamięci u osób starszych.

 

Wyniki tych badań ukazują, że w starożytności choroba Alzheimera była zjawiskiem rzadkim, co wskazuje na rolę współczesnych czynników, takich jak zanieczyszczenie powietrza czy złe warunki środowiskowe, w rozwoju tej epidemii. 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz

loading...

Skomentuj