Badania wykazały, że delfiny i ludzie mają podobne cechy osobowości

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Z najnowszych badań wynika, że delfiny są bardziej podobne do ludzi, niż przypuszczano. Naukowcy odkryli, że delfiny mają wiele cech osobowości podobnych do ludzi, pomimo ewolucji w bardzo różnych środowiskach.

 

Badanie, opublikowane w czasopiśmie Journal of Comparative Psychology, obejmowało 134 samców i samic delfinów butlonosych z 8 ośrodków na całym świecie. Osobowość każdego delfina została oceniona przez pracowników obiektu. Wyniki badań wykazały zbieżność pewnych cech osobowości, zwłaszcza w kontekście ciekawości i towarzyskości.

 

Badania te pomogły naukowcom zrozumieć, w jaki sposób pewne cechy osobowości człowieka rozwijały się niezależnie od bezpośredniego otoczenia. Te podobieństwa stwierdzono pomimo ewolucji delfinów w zupełnie innym środowisku niż naczelne, choć ostatni wspólny przodek delfinów i ludzi żył około 95 milionów lat temu.

 

Dr Blake Morton, wykładowca psychologii na Uniwersytecie w Hull i główny autor badania twierdzi, że delfiny są inteligentne i towarzyskie, a jeśli czynniki takie jak inteligencja i stadność wpływają na osobowość to delfiny powinny mieć podobne cechy osobowości jak naczelne.

Delfiny, podobnie jak wiele naczelnych, mają mózgi, które są znacznie większe niż to, czego potrzebują ich ciała do podstawowych funkcji organizmu. Ten nadmiar materii mózgowej wzmacnia ich zdolność do bycia inteligentnymi, a inteligentne gatunki są często bardzo ciekawskie.

 

Powszechnie akceptowany model osobowości człowieka jest definiowany przez pięć cech, które są replikowane wszędzie w osobowości człowieka, niezależnie od środowiska. Są to: otwartość, sumienność, ekstrawersja, ugodowość i neurotyczność. Wiele dotychczasowych badań obejmowało zakres, w jakim powyższe cechy są wspólne dla naczelnych. Tym razem postanowiono przyjrzeć się delfinom i przeprowadzić pierwsze tego typu badanie osobowości, które wykazało, że ludzie i delfiny mają ze sobą wiele wspólnego.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz

loading...

Skomentuj