Anomalia galu - czy to odkrycie nowej cząstki w fizyce?

Kategorie: 

Źródło: tylkonauka

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach eksperymentu Baksan Experiment on Sterile Transitions (BEST) mogą wskazywać na istnienie nowej cząstki elementarnej – sterylnego neutrina. Te hipotetyczne cząstki, jeśli istnieją, oddziałują tylko za pomocą grawitacji, nie są związane z żadnymi innymi siłami obecnymi w Modelu Standardowym fizyki cząstek elementarnych

 

Eksperyment BEST, przeprowadzony w Obserwatorium Neutrinowym Baksan w rosyjskich górach Kaukazu, użył 26 napromieniowanych dysków z izotopu chromu-51 do napromieniowania wewnętrznego i zewnętrznego zbiornika z galu, produkując izotop germanu-71.

 

Otrzymane wyniki wykazały, że ilość wyprodukowanego germanu-71 była o 20-24% niższa niż przewidywano na podstawie teoretycznych modeli, co jest zgodne z wcześniejszymi obserwacjami znanej jako „anomalia galowa”. Anomalia ta została również zarejestrowana w eksperymentach prekursorowych i może wskazywać na oscylacje między stanami neutrin elektronowych a sterylnymi.

 

Te niezwykłe wyniki są zgodne z wcześniejszymi rezultatami dotyczącymi anomalii galowej i mogą sugerować istnienie sterylnych neutrin, które mogą stanowić ważną część ciemnej materii, choć ta interpretacja może wymagać dalszych testów. Eksperyment BEST był zaprojektowany tak, aby zbadać deficyt neutrin elektronowych zgłoszony wcześniej w eksperymentach kalibracyjnych przeprowadzonych przez współpracę SAGE i GALLEX dotyczącą neutrin słonecznych. Użyto około 47 ton ciekłego galu, podzielonego na dwie koncentryczne strefy, jako cel do absorpcji neutrin za pomocą reakcji 71Ga(ne,e)71Ge.

 

Trwałość tej anomalii jest zagadkowa i może wskazywać albo na niezidentyfikowany artefakt eksperymentalny, który pozostał niewykryty, albo na nową fizykę zdolną do wyjaśnienia nieoczekiwanie dużego deficytu neutrin. To przełomowe odkrycie ma znaczące implikacje dla naszego zrozumienia fizyki cząstek elementarnych i natury wszechświata, otwierając nowe możliwości badań cząstek elementarnych.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Dodaj komentarz

loading...

Skomentuj