Lipiec 2022

Ludzki mocz może zastąpić nawozy chemiczne

Według najnowszego badania ludzki mocz może zastąpić nawozy chemiczne w rolnictwie i prywatnych ogrodach, ponieważ jest bezpieczniejszy dla środowiska. Rośliny potrzebują składników odżywczych, w tym azotu, fosforu i potasu, i dostają się do organizmu wraz z pożywieniem, które spożywamy, „wydalane głównie z moczem” - powiedział inżynier Fabien Esculier, szef programu badawczego OCAPI we Francji.

 

To stwarza okazję, wyjaśnił Esculier, ale zebranie wystarczającej ilości moczu, aby zaspokoić potrzeby rolnictwa przemysłowego, będzie wymagało zmian w sprzęcie i procesach, w tym nowych toalet odprowadzających mocz. Nawozy chemiczne wykorzystują syntetyczny azot, który jest używany od około wieku i pomógł zwiększyć plony i zwiększyć produkcję rolną, aby wyżywić ludność. Stosowane w dużych ilościach przedostają się do systemów rzecznych i innych cieków wodnych, powodując duszące zakwity glonów, które mogą zabijać ryby i inne organizmy wodne.

 

Aby zastąpić nawozy chemiczne, potrzebna byłaby wielokrotna masa oczyszczonego moczu, ale ponieważ syntetyczny azot jest znaczącym źródłem gazów cieplarnianych, tworzenie systemów zbierania moczu byłoby „długoterminowym zrównoważonym modelem” dla rolnictwa. Według ONZ emisje amoniaku pochodzącego z rolnictwa mogą łączyć się ze spalinami samochodowymi, powodując niebezpieczne zanieczyszczenie powietrza, a także emisje silnego podtlenku azotu, który przyczynia się do zmiany klimatu.

 

„Nowoczesne praktyki sanitarne są jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia substancjami odżywczymi” – powiedziała Julia Cavicchi z amerykańskiego Instytutu Rich Earth. Powiedziała, że mocz odpowiada za około 80 procent azotu w ściekach i ponad połowę fosforu. Cavicchi wyjaśniła, że aby zastąpić nawozy chemiczne, potrzebna byłaby wielokrotnie większa ilość oczyszczonego moczu, co sprawia, że nie nadaje się on jeszcze do użycia jako roztwór.

 

Jednak zdaniem eksperta korzyści płynące z przejścia na mocz mogą przeważać nad wadami, takimi jak trudności w zbieraniu moczu z powodu nasilających się zmian klimatycznych.

 

„Ponieważ produkcja syntetycznego azotu jest znaczącym źródłem gazów cieplarnianych, a fosfor jest ograniczonym i nieodnawialnym zasobem, systemy separacji moczu oferują długoterminowy zrównoważony model gospodarki odpadami ludzkimi i produkcji rolnej” – powiedziała.

 

Jedno z badań przeprowadzonych w 2020 r. przez naukowców ONZ wykazało, że globalne ścieki mogą teoretycznie zrównoważyć 13% globalnego zapotrzebowania na azot, fosfor i potas w rolnictwie, ale o odwróceniu moczu łatwiej powiedzieć niż zrobić. W przeszłości miejskie ekskrementy były wywożone na pola, gdzie były używane jako nawóz wraz z obornikiem, zanim zastąpiono je alternatywnymi środkami chemicznymi. „Ale teraz, jeśli chcesz zbierać mocz u źródła, musisz przemyśleć toalety i sam system kanalizacyjny” – tłumaczą eksperci.

 

Projekt pilotażowy w tym zakresie rozpoczął się w Szwecji na początku lat dziewięćdziesiątych w wielu ekowioskach, a obecnie podobne przedsięwzięcia są realizowane w Szwajcarii, Niemczech, USA, RPA, Etiopii, Indiach, Meksyku i Francji.

 

„Wdrożenie innowacji środowiskowych, zwłaszcza takich jak separacja moczu, które jest bardzo radykalne, zajmie dużo czasu” – powiedział Tove Larsen, naukowiec ze Szwajcarskiego Instytutu Badań nad Wodą Eawag. Larsen powiedziała, że wczesne toalety odprowadzające mocz były uważane za brzydkie i niepraktyczne lub budziły obawy dotyczące nieprzyjemnych zapachów. Nowa toaleta, opracowana przez szwajcarską firmę Laufen i Eawag, powinna rozwiązać te problemy za pomocą projektu, który umożliwia kierowanie moczu do osobnego pojemnika. Po zebraniu moczu należy go przetworzyć, ponieważ chociaż mocz zwykle nie jest głównym nosicielem choroby, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca pozostawienie go na jakiś czas, chociaż można go również pasteryzować. Do tego dochodzą różne metody zagęszczania, a nawet odwadniania cieczy, zmniejszania jej objętości i kosztów transportu na pola.

 

Kolejnym wyzwaniem jest przezwyciężenie publicznego wzburzenia, jeśli chodzi o chodzenie do toalety i perspektywę gromadzenia cieczy.

 

„Ten temat dotyka intymności” – powiedział Ghislain Mercier z państwowej organizacji planowania Paris et Metropole Amenagement. W stolicy Francji buduje ekodzielnicę ze sklepami i 600 lokalami mieszkalnymi, które wykorzystają zbiórkę moczu do użyźniania miejskich terenów zielonych. Widzi duży potencjał w dużych budynkach, takich jak biura, a także w domach niepodłączonych do kanalizacji oraz restauracje i inne miejsca publiczne. W Paryżu znajduje się restauracja 211 wyposażona w bezwodne toalety zbierające mocz.

 

„Otrzymaliśmy bardzo pozytywne opinie” - powiedział właściciel Fabien Gandossi. „Ludzie są trochę zaskoczeni. Nie widzą dużej różnicy w porównaniu z tradycyjnym systemem” - dodaje, ale największym pytaniem wydaje się być to, czy ludzie są gotowi przejść na wyższy poziom i jeść pokarmy nawożone moczem.

 

Jedno z badań na ten temat wykazało różnice między krajami, z wysokimi wskaźnikami adopcji w Chinach, Francji i Ugandzie, ale niskimi wskaźnikami adopcji w Portugalii i Jordanii. Ceny nawozów sztucznych obecnie gwałtownie rosną z powodu niedoborów, co skłoniło również kraje do rozważenia wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego, co według Merciera może być okazją do „uwidocznienia tematu” i zachęcenia do przejścia na nawozy naturalne na bazie moczu. Marine Legrand, antropolog, który współpracuje z Esculier w sieci OCAPI, powiedział, że nadal istnieją „przeszkody do pokonania”, ale niedobór wody i zwiększona świadomość skutków zanieczyszczenia pomogą zmienić opinię.

 

„Zaczynamy zdawać sobie sprawę, jak cenna jest woda” – powiedział Mercier, dodając, że w końcu „niedopuszczalne będzie wypróżnianie się do niej”.

 

Dodaj komentarz

loading...

Profesor Harvardu kieruje projektem do badań nad istnieniem obcych cywilizacji

Projekt Galileo, kierowany przez profesora astronomii z Uniwersytetu Harvarda, Avi Loeba, będzie poszukiwał obcych cywilizacji, zdolnych do wykorzystywania technologii przewyższającej ziemską. Powołany w tym celu zespół badawczy, wykorzysta dostępne obserwacje teleskopowe, misje kosmiczne i wszelkie dane nadesłane przez kosmiczne instrumenty, aby udzielić odpowiedzi na tą zagadkę.

 

Loeb w wywiadzie dla USA TODAY, powiedział, że idea projektu zakłada, że ​​w przyszłości, znajdziemy więcej obiektów z przestrzeni międzygwiezdnej. Te, które wyglądają osobliwie, powinny być szczegółowo zbadane, najlepiej za pośrednictwem misji kosmicznej, która pozwoli nam się do nich zbliżyć i zebrać niezbędne dane. Projekt, pozwoli naukowcom przyjrzeć się bliżej niezidentyfikowanym obiektom kosmicznym.

 

Zespół, w skład którego wchodzą profesorowie z uniwersytetów w Princeton, Cambridge i Sztokholmie, będzie badał istniejące i przyszłe dane astronomiczne przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, aby zidentyfikować obiekty międzygwiezdne, które przeczą obecnym wyjaśnieniom naukowym. Zebrane dane będą dostępne publicznie. Badacze wychodzą z założenia, że nie natrafią z miejsca na przełomowe dowody, ale wierzą że ich badania, pomogą zrozumieć wiele trudnych do wytłumaczenia zjawisk.

 

Biorąc pod uwagę obfitość systemów gwiezdnych przypominających układ Ziemia-Słońce, jakie odkryto na przestrzeni ostatnich lat trudno jest się dziwić Avi Loebowi, Projekt Galileo poświęcony jest twierdzeniu, że ludzie nie mogą dłużej ignorować możliwego istnienia Pozaziemskich Cywilizacji Technologicznych (ETC) i że nauka nie powinna dogmatycznie odrzucać istnienia potencjalnych pozaziemskich wyjaśnień, z powodu napiętnowania społecznego, lub preferencji kulturowych. Zdaniem badacza, są to czynniki, które nie sprzyjają naukowej metodzie bezstronnego, empirycznego badania.

Dodaj komentarz

loading...

Powstała najdokładniejsza mapa ciemnej energii we Wszechświecie

Badania przeprowadzone w ramach projektu Dark Energy Survey (DES) pozwoliły stworzyć nową, większą oraz dokładniejszą mapę ciemnej energii oraz ciemnej materii we Wszechświecie. Naukowcy stworzyli ją na podstawie analiz ponad 26 milionów galaktyk.

 

W 1998 roku astronomowie odkryli, że ekspansja Wszechświata nie zwalnia lecz przyspiesza. Fizycy spekulowali, że przyczyną takiego stanu rzeczy może być obecność tajemniczej energii. Stąd wzięła się nazwa ciemna energia. W wyniku prowadzonych obserwacji ustalono, że ciemna energia i ciemna materia stanowią aż 96% masy Wszechświata, a pozostałe 4% to zwykła materia, którą jesteśmy w stanie zaobserwować. Problem w tym, że istnienia ciemnej energii i ciemnej materii nie udało się potwierdzić eksperymentalnie.

 

Dark Energy Survey to projekt, który ma pomóc w badaniach nad hipotetyczną formą energii i materii. Bierze w nim udział 400 naukowców z 26 instytutów z 7 państw świata. Badacze wykonali zdjęcia 26 milionów galaktyk z pomocą teleskopu Blanco, który znajduje się w Chile, oraz specjalistycznego aparatu o rozdzielczości 570 megapikseli.

Źródło: Dark Energy Survey

Badając zakrzywienie światła, naukowcy ustalili rozłożenie oraz ilość ciemnej materii i ciemnej energii. Wyniki zdają się potwierdzać dotychczasowe ustalenia - Wszechświat składa się w 70% z ciemnej energii, 26% z ciemnej materii oraz 4% ze zwykłej materii.

 

W kolejnych latach, naukowcy działający w ramach wspomnianego projektu będą prowadzić kolejne obserwacje. Dzięki uzyskanym danym powstaną jeszcze większe i dokładniejsze mapy ciemnej energii i ciemnej materii. Ostatecznie naukowcy chcą uzyskać obraz 300 milionów galaktyk z nadzieją, że pozwoli to rozwiązać zagadkę "niewidzialnej" energii i materii.

 

Dodaj komentarz

loading...

Plazma generowana z przodu pojazdu ma pomóc zaoszczędzić paliwo samochodom dostawczym

Szwedzcy eksperci z Royal Institute of Technology wpadli na pomysł, jak usprawnić transport poprzez zminimalizowanie wpływu prądów powietrznych na samochody ciężarowe za pomocą urządzeń generujących plazmę.

 

Według badań, około 20 % energii ciężarówek zostaje utracone z powodu oporu aerodynamicznego. Naukowcy chcą stworzyć tak zwany wiatr elektryczny, który będzie miał na celu zmniejszenie wpływu naturalnych podmuchów wiatru na ruch pojazdów dostawczych.

 

Badacze twierdzą, że zastosowanie generatorów wiatrowych, zlokalizowanych w przednich narożnikach kabiny ciężarówki, ma zmniejszyć zużycie paliwa o około 5 %. Elektryczny wiatr będzie tworzony przez dwie elektrody pod wysokim napięciem, które będą jonizować powietrze, prowadząc do przepływu jego cząsteczek.

 

 

Dodaj komentarz

loading...

Japończycy wrzucili do oceanu gigantyczną turbinę, aby uzyskać nieskończoną energię z prądu

Japońscy inżynierowie zaprojektowali turbinę, która zamienia przepływ wody w energię elektryczną. Ishikawajima-Harima Heavy Industries rozwija tę technologię od ponad dekady i współpracuje z Organizacją Rozwoju Nowej Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO). W lutym projekt został pomyślnie przetestowany na wodach południowo - zachodniego wybrzeża Japonii.

Prototyp turbiny został nazwany Kairyu, co tłumaczy się jako prąd oceaniczny. Jego kadłub ma 20 metrów i jest otoczony parą cylindrów o jednakowych rozmiarach, z których każdy zawiera system wytwarzania energii przymocowany do jedenastometrowej łopatki turbiny. Urządzenie przywiązane do dna liną kotwiczącą i kablami zasilającymi, może zorientować się, aby znaleźć najbardziej wydajną pozycję do generowania energii z pchnięcia głębokiego prądu i skierować ją do sieci.

 

Kairyu został zaprojektowany tak, aby znajdował się około 50 metrów pod wodą. Gdy wypłynie na powierzchnię, powstaje opór, który zapewnia niezbędny moment obrotowy na turbinach. Każde z ostrzy obraca się, aby urządzenie było względnie stabilne. Przy prędkościach od dwóch do czterech węzłów (około 1-2 m/s) Kairyu jest w stanie wygenerować łącznie 100 kilowatów mocy.

 

100 kilowatów to niewiele, ale planują zwiększyć skalę technologii i stworzyć urządzenie z dwudziestometrowymi turbinami, które będą generować ponad 2 megawaty.

 

Dodaj komentarz

loading...

Przeciwutleniacz z pomidorów przedłużył żywotność ogniw słonecznych

Chińscy naukowcy ustabilizowali perowskitowe ogniwa słoneczne za pomocą przeciwutleniacza likopenu, który znajduje się w pomidorach i grejpfrutach. Likopen został pierwotnie dodany, aby blokować wolne rodniki i zapobiegać utlenianiu perowskitów. Jednak likopen wykazał również inną przydatną właściwość, tj. zdolność do pasywacji pułapek i poprawy krystaliczności perowskitu.

 

Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie Advanced Energy Materials. Wydajność ogniw słonecznych perowskitowych wzrosła z 3,8 do 25,2 procent w ciągu dziesięciu lat. Takie ogniwa słoneczne są łatwe do uzyskania, tanie i mogą być stosowane zarówno samodzielnie, jak i jako górna półprzezroczysta część tandemowych ogniw słonecznych.

 

Głównym problemem z ogniwami perowskitowymi jest brak stabilności. Pod wpływem światła słonecznego, wysokiej temperatury, tlenu i wody perowskity ulegają degradacji. Pogarsza się w nich ekstrakcja ładunku z warstwy aktywnej do elektrod, a w późniejszych etapach dochodzi do utleniania i niszczenia sieci krystalicznej perowskitu.

 

Teraz naukowcy aktywnie poszukują sposobów na stabilizację takich ogniw słonecznych. Chińscy naukowcy zajmujący się materiałami pod kierunkiem Hongwei Song z Jilin University postanowili wykorzystać naturalny przeciwutleniacz likopen do stabilizacji perowskitowych ogniw słonecznych.

 

Dodaj komentarz

loading...

User Experience - podstawą do zdobycia nowych klientów

Znaczenie Internetu w biznesie. Marketing szeptany jest jednym z najbardziej efektywnych rodzajów marketingu. Jednak czasy gdy ten rodzaj marketingu był jedynym już dawno przeminęły, a marketing stał się rozbudowaną dziedziną. Coraz więcej produktów reklamuje się oraz sprzedaje poprzez Internet, co wymaga odpowiedniego przygotowania stron oraz UX. Czym jest UX i jak wpływa na zdobywanie klientów?

 

UX - doświadczenie użytkownika.

User Experience w skrócie UX jest to nic innego jak doświadczenie użytkownika towarzyszące mu w czasie korzystania z produktu. UX jest to subiektywne doświadczenie użytkownika, które może być albo pozytywne, albo negatywne. Trudno jest zadbać, aby każdy użytkownik był zadowolony ze swoich doświadczeń związanych z produktem. Jednak nie jest to problem, bo czymś, co się liczy najbardziej jest User Experience naszej grupy docelowej. UX jest to całość wrażeń, jakie odczuwa użytkownik naszego produktu. Termin User Experience jest używany głównie w stosunku do stron internetowych, oprogramowań oraz urządzeń elektrycznych. Komputery osobiste nie odniosłyby sukcesu gdyby nie doświadczenia użytkowników. Przez wiele czasu zaniedbywano wygodę użytkownika przy projektowaniu komputerów, lecz taka technika nie przynosiła im popularności. Dopiero poprawienie UX użytkowników komputera uczyniło komputery osobiste czymś popularnym. Jednak jak powinno wyglądać dobre UX?

User Experience - jak zadbać o dobre UX?

 Już na starcie warto zauważyć, że zaprojektowanie UX nie jest trudne, natomiast zaprojektowanie dobrego UX jest bardzo trudne. Zaprojektowanie UX (https://ux-pm.pl/), które ma przyciągnąć wiele klientów nie jest proste. Aby móc tego dokonać musimy mieć wiedzę w takich dziedzinach jak psychologia. Psychologia jest bardzo ważnym elementem przy projektowaniu UX naszego produktu, ponieważ doświadczenia emocjonalne naszych użytkowników nie mogą być przypadkowe. Musimy z wyprzedzeniem zastosować techniki, które wywołają określoną i zamierzoną reakcję naszych użytkowników. Projektant UX musi mieć odpowiednie poczucie estetyki oraz musi potrafić się wczuć w oczekiwania przyszłego użytkownika. Dobry projektant UX potrafi stworzyć stronę, z której korzystanie będzie czystą przyjemnością. Natomiast jakie korzyści niesie za sobą dobrze przygotowane UX?

Znaczenie UX.

Odpowiednio zaprojektowany produkt lub usługa sprawiają, że korzystanie z nich jest bardzo intuicyjne i wygodne dla przeciętnego użytkownika. Dzisiejszy kupujący nie kieruje się już tylko ceną i jakością towaru, ponieważ wybierają oni nie tylko produkt, ale również sprzedawcę produktu. Pozytywne User Experience będzie skutkować tym, że klient wybierze na, a nie konkurencję. Jeśli zapewnimy idealne UX naszej grupie docelowej, to nasza firma szybko wybije się spośród innych firm, które o to nie zadbały. Tak więc wniosek jest prosty - dobre UX jest podstawą dobrych wyników naszej firmy. Jeśli chcemy się rozwijać jako przedsiębiorstwo to powinniśmy zadbać o to, aby doświadczenia naszych użytkowników były jak najlepsze.

Dodaj komentarz

loading...

Ozon może ocieplać planetę bardziej niż nam się wydaje

Naukowcy odkryli, że ozon może tłumić jeden z najważniejszych mechanizmów chłodzenia Ziemi, co czyni go gazem cieplarnianym o większym znaczeniu niż wcześniej sądzono.

 

Nowe badanie wykazało, że zmiany poziomu ozonu w górnych i dolnych warstwach atmosfery są odpowiedzialne za prawie jedną trzecią ocieplenia obserwowanego w drugiej połowie XX wieku w wodach oceanicznych graniczących z Antarktydą. Głębokie i szybkie ocieplenie Oceanu Południowego wpływa na jego rolę jako jednego z głównych regionów pochłaniania nadmiaru ciepła w miarę ocieplania się planety.

 

Wiele z tego ocieplenia było wynikiem wzrostu ozonu w niższych warstwach atmosfery. Ozon – jeden z głównych składników smogu – jest już niebezpiecznym zanieczyszczeniem, ale badania pokazują, że w nadchodzących latach może również odgrywać ważną rolę w zmianach klimatu. Ozon w pobliżu powierzchni Ziemi jest szkodliwy dla ludzi i środowiska, ale badanie to pokazuje, że ma również duży wpływ na zdolność oceanu do pochłaniania nadmiaru ciepła z atmosfery.

 

Nowe badanie, prowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem ekspertów Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside, zostało opublikowane w czasopiśmie Nature Climate Change. Zespół, wspierany przez amerykańską Narodową Fundację Naukową, wykorzystał modele do symulacji zmian ozonu w górnej i dolnej części atmosfery w latach 1955-2000, aby odizolować je od innych wpływów i poszerzyć obecne zrozumienie ich wpływu na absorpcję ciepła przez Ocean Południowy.

 

Badanie to podkreśla złożoność interakcji atmosfera-ocean, które odgrywają rolę w bilansie cieplnym Ziemi oraz potrzebę ciągłych obserwacji systemu atmosfera-ocean oraz solidnych modeli do modelowania tych procesów. Modelowanie wykazało, że spadek ozonu w górnej atmosferze i wzrost w dolnej atmosferze przyczynił się do ocieplenia obserwowanego w wodach górnego oceanu na dużych szerokościach geograficznych.

 

Ustalono również, że wzrost ozonu w niższych warstwach atmosfery spowodował 60% całkowitego ocieplenia wywołanego przez ozon, które zaobserwowano na Oceanie Południowym w okresie badawczym - znacznie więcej niż wcześniej sądzono. Ozon powstaje w górnych warstwach atmosfery w wyniku oddziaływania cząsteczek tlenu i promieniowania ultrafioletowego ze Słońca. W niższych warstwach atmosfery powstaje w wyniku reakcji chemicznych między zanieczyszczeniami, takimi jak spaliny samochodowe i inne emisje.

 

Zmiany ozonu atmosferycznego wpływają na wiatry zachodnie na półkuli południowej i powodują kontrastujące poziomy soli i temperatury w pobliżu powierzchni na Oceanie Południowym. Oba te czynniki w różny sposób wpływają na prądy oceaniczne, wpływając w ten sposób na absorpcję ciepła przez ocean.

Dodaj komentarz

loading...

Kosmici mogą komunikować się za pomocą światła gwiazd

Migotanie gwiazd, może być formą komunikacji ze strony kosmitów. Taką, tezę, wygłosił niedawno fizyk kwantowy z Imperial College London. Naukowiec uważa, że ​​kosmici wykorzystują fotony z różnych gwiazd, aby przekazywać sobie wiadomości. Badacz argumentuje, że jest to idealny sposób komunikacji, ponieważ przypadkowy obserwator, uzna to za przypadkowe mrugnięcie.


W niedawno opublikowanym pre-princie badania, fizyk kwantowy Terry Rudolph, stwierdził, że  kosmici mogą wysyłać sobie wiadomości poprzez splątanie fotonów w poszczególnych gwiazdach. Ta metoda, zmieniałaby światło emitowane przez jedną gwiazdę, zakłócając działanie innej. Odbiorca mógłby następnie „odczytać” swoją wiadomość, obserwując drugą gwiazdę za pomocą optyki liniowej.

 

Rudolph uważa, że ​​ta metoda będzie szczególnie atrakcyjna dla gatunków, które nie chcą zostać odkryte przez inne cywilizacje. Odróżnienie takiego sygnału od konwencjonalnych sygnatur termicznych, byłoby prawie niemożliwe. Zgodnie ze słowami badacza:

„Kiedy patrzymy na gwiazdy i widzimy tylko promieniowanie cieplne, zwykle dochodzimy do wniosku, że wszechświat jest pusty. Być może z powodu korelacji tego promieniowania, wszechświat jest w rzeczywistości skąpany w obcej paplaninie i innych formach rozproszonego przetwarzania informacji kwantowej.”

Podsumowując, uważa, że ​​ludzie jako gatunek nie stworzyli jeszcze własnej międzygwiezdnej sieci komunikacyjnej. Naukowiec sugeruje, że kimkolwiek byliby ci potencjalni obcy, po prostu wyewoluowali inaczej i wykorzystują wykorzystać fizykę kwantową w nieznany dla nas sposób. To nowe badanie, otwiera kolejne drogi do komunikacji z takimi zagadkowymi cywilizacjami.

 

Dodaj komentarz

loading...

Nowa „tkanina” zamienia ruch w elektryczność

Naukowcy z NTU Singapore University opracowali rozciągliwą i wodoodporną „tkaninę”, która zamienia energię otrzymywaną, gdy ciało przemieszcza się w energię elektryczną.

 

Najważniejszym składnikiem tkaniny jest polimer, który po ściśnięciu lub rozciśnięciu zamienia naprężenia mechaniczne w energię elektryczną. Ponadto jako warstwę podstawową zastosowano rozciągliwy materiał spandex, a materiał przypominający gumę jest zintegrowany z tkaniną, aby zapewnić trwałość, elastyczność i wodoodporność.

 

W eksperymencie ogłoszonym w czasopiśmie naukowym Advanced Materials zespół NTU Singapore wykazał, że dotknięcie kawałka nowej tkanki o wymiarach 3 cm na 4 cm generuje energię elektryczną wystarczającą do zapalenia 100 diod LED. Pranie, składanie i marszczenie tkaniny nie pogorszyło jej wydajności i mogło utrzymać stabilną moc elektryczną przez pięć miesięcy.

 

Naukowcy sugerują, że ich prototyp można by wpleść w T-shirty lub zintegrować z podeszwami butów, aby zbierać energię z najmniejszych ruchów ciała, przesyłając energię elektryczną do urządzeń mobilnych.

Dodaj komentarz

loading...